Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla

Artikkelikokoelmassa käsitellään nuorten kohtaamista nuorisoalan toimintaympäristöissä silloin, kun aiheena ovat päihteet tai mielen hyvinvoinnin kysymykset. Millaista on 2010-luvun päihdekasvatus, ja miten nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä voi edistää nuorisotyössä, koulussa, järjestössä tai terveydenhuollossa – entä verkostotyön kautta? Julkaisu sopii oppimateriaaliksi ja käytännön työn tekijöille näkökulmia antamaan. Julkaisu on tuotettu osana Selvästi parempi mieli -kehittämishanketta.

Tapio, Mari & Kuula, Tarja (toim.) 2013. Selkenevää, myötätuulta. Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla. Sarja C. Oppimateriaaleja 37. Humanistinen ammattikorkeakoulu.