Ehkäisevä päihdetyö ammattikorkeakoulussa – miksi ja miten

Mikä on ammattikorkeakoulun rooli ehkäisevässä päihdetyössä? Miten ammattikorkeakoulu voi olla osallisena opiskelijoiden päihdekulttuurin rakentumisessa? Millaisia ehkäisevän päihdetyön valmiuksia ammattikorkeakoulun tulisi tarjota opiskelijoilleen tulevina ammattilaisina? Entä mitä opiskelijat ajattelevat ehkäisevästä päihdetyöstä?

Kirja keskittyy pohtimaan muun muassa näitä kysymyksiä. Tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulukentällä toimivien ymmärrystä ehkäisevästä päihdetyöstä ja kannustaa (ehkä myös velvoittaakin) tarttumaan ehkäisevän päihdetyön kysymyksiin ammattikorkeakoulun arjessa.

Kirja koostuu pienartikkeleista, joiden kirjoittajina on eri ammattikorkeakouluissa työskenteleviä, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoita.

Kirjan toimittajat kuvavat esipuheessa syntyprosessia seuraavasti: Lähetimme kirjoittajakutsuja toimijoille, jotka kukin tarkastelevat ehkäisevää päihdetyötä ammattikorkeakouluissa hieman eri näkökulmista. Iloksemme saimme mukaan moniäänisen kirjoittajajoukon, johon kuuluu niin lehtoreita, tutkijoita, ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoita kuin opiskelijoitakin. Kirjaan päätyneistä artikkeleista on luettavissa ammattikorkeakoulussa toteutettavan ehkäisevän päihdetyön mahdollisuuksien monipuolisuus ja kirjoitukset korostavat ammattikorkeakoulujen roolia ehkäisevän päihdetyön toteuttajina.

Lataa julkaisu (PDF): Pia Lundbom ja Elsi Vuohelainen (toim.)2016. Ehkäisevä päihdetyö ammattikorkeakoulussa – Miksi ja miten? Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 73. Helsinki 2016