Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö – Hyppää kyytiin!

Julkaisussa nuorisoalalla tehtävä ehkäisevä päihdetyö on ajateltu polkupyöräksi. Pyöräily, kuten ehkäisevä päihdetyökin, on terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä taloudellista. Julkaisussa muodostetaan kokonaiskuva nuorisoalan ehkäisevästä päihdetyöstä: sen toimijoista, päämääristä, keinoista ja laatutekijöistä. Toimiva ja vaikuttava nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö on monen tärkeän osan yhdistelmä, joka kaipaa ajoittaista huoltoa siinä missä pyöräkin, ja tämä julkaisu tarjoaa välineitä siihen. Yhdessä tekemällä, omaan osaamiseen luottamalla ja sitä päivittämällä nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö etenee sujuvasti ja haluttuun suuntaan.

Normann, Maria & Odell, Heidi & Tapio, Mari & Vuohelainen, Elsi 2018. Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö. Hyppää kyytiin!  Kolmas uudistettu painos. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Julkaisuja 60.