Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön

Julkaisussa tarkastellaan nuorten parissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä erilaisten yhteisöllisten näkökulmien valossa. Tarkoituksena on etsiä uusia avauksia ja lähestyä ehkäisevää päihdetyötä sellaisten yhteisöjen perspektiivistä, jotka ovat nuorille olennaisia. Teoksessa yhteisöllisyys käsitteen tarkastelun vieminen käytännön työn maailmaan tuottaa ennennäkemättömiä kohtaamisia.  Yhteisöllisyys voi olla työväline, jonka avulla pyritään vahvistamaan tärkeäksi koettuja arvoja ja ehkäisemään näiden arvojen vastaista toimintaa.

Kylmäkoski, Merja; Pylkkänen, Sanna & Viitanen, Reijo (toim.) 2010. Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön Sarja C. Oppimateriaaleja 21. Humanistinen ammattikorkeakoulu.