Päihdetietoa ja -taitoa. Toimintamalli päihdekasvatukseen

Toimintamalli on tarkoitettu peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten päihdekasvatukseen täydentämään koulujen perinteistä päihdeopetusta. Mallissa koulutetaan terveydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita pitämään päihdekasvatustunteja nuorille. Toimintamallissa vahvistetaan niitä tekijöitä, jotka suojaavat päihteiden käytön aloittamiselta ja päihdeongelmilta. Kokonaisuudessa on huomioitu myös vanhemmat. Malli on kehitetty Turussa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Koulujen päihdekasvatuksen kehittämishankkeessa vuosina 2010–2012. Hanketta koordinoi Turun sosiaali- ja terveystoimen Terveyden edistämisen yksikkö. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Turun ammattikorkeakoulu (sosiaali-ja terveysala), Turun kasvatus- ja opetustoimi, Preventiimi, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri sekä Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri. Lisätietoa myös Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivuilla.

Heimo, Tiina; Jalo, Niina; Tähkävuori, Jenni & Vahalahti, Ina 2012. Päihdetietoa ja -taitoa. Toimintamalli päihdekasvatukseen. Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja.