Rusmedelsförebyggande arbete inom ungdomssektorn – häng med!

Publikationen skapar en helhetsbild av rusmedelsförebyggandet inom ungdomssektorn: aktörerna, målen, medlen och kvalitetsfaktorerna. Publikationen ger en heltäckande beskrivning av teman och fungerar därmed som ett bra basmaterial för aktörer som ännu inte är så insatta i ämnet. Samtidigt lyfter publikationen också fram nya perspektiv för dem som redan en längre tid arbetat med rusmedelsförebyggande, för en uppdatering av kunskapen ger den ett gott stöd.

Normann, Maria & Odell, Heidi & Tapio, Mari & Vuohelainen, Elsi 2016. Rusmedelsförebyggande arbete inom ungdomssektorn – häng med!  Humanistiska yrkeshögskolan, Publikationer 19.