Synvinklar på det rusmedelsförebyggande arbetet med unga i Finland

Ett antal artiklar från Preventiimis tidigare publikationer. Avsikten är att ge läsaren en bild av det som ur Preventiimis synvinkel är det viktigaste med det förebyggande rusmedelsarbetet med unga. Interaktion, delaktighet samt de anställdas kompetens och etiska hållning är alla saker som lyfts fram i artiklarna. En del texter är praktiska, andra mer teoretiska. Det skapar en bra balans; båda synvinklarna behövs i det förebyggande arbetet – såväl i Finland som internationellt.

Normann, Maria & Vuohelainen, Elsi (red.) 2014. Synvinklar på det rusmedelsförebyggande arbetet med unga i Finland. Humanistiska yrkeshögskolan.