Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Tukimateriaali on tarkoitettu nuorten aikuisten parissa työskenteleville työn, asumisen, vapaa-ajan ja arjen kohtaamisen areenoille. Materiaali kannustaa rohkeasti vuoropuheluun päihteistä ja niihin liittyvästä riskikäytöstä varhaisvaiheessa. Se tarjoaa lisätietoa ja näkökulmia ammattilaisten pohdittavaksi yhdessä nuorten asiakkaiden kanssa. Vain yhdelle? on opas vuorovaikutukseen, puheeksiottoon ja ensimmäisten askeleiden ottamiseen, kun huoli on herännyt. Opas on syntynyt Preventiimiverkoston ammattilaisten yhteistyönä.

Pylkkänen, Sanna (toim.) 2012. Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa. Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 5. Humanistinen ammattikorkeakoulu.