Virittävää verkostoitumista Preventiimissä

Julkaisu kertoo Preventiimin kymmenvuotisesta taipaleesta nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittäjänä ja siitä, miten ehkäisevän päihdetyön sisältö on edennyt tänä aikana harppauksin. Sen punaisena lankana toimivat Preventiimin lähtökohdat – ammattitaidon vahvistaminen ja vastuullinen verkostoituminen. Kirjan artikkeleissa on nähtävissä nuorten kohtaamisen elementtejä sosiaalisen vahvistamisen, yleisen ehkäisyn ja riskiehkäisyn näkökulmista. Lisäksi mukana on alan ammattilaisten kurkistuksia päihdetyön tulevaisuuteen.

Pylkkänen, Sanna & Viitanen, Reijo (toim.) 2012. Virittävää verkostotumista Preventiimissä – 10 vuotta ehkäisevän päihdetyön kehittämistä nuorisoalalla. Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6. Humanistinen ammattikorkeakoulu