Nuoret, päihteet ja mielen hyvinvointi – verkkokoulutus (2 op) 22.1.-16.2.2018

Ammatillinen täydennyskoulutus järjestetään Preventiimin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyönä verkossa. Maksuton koulutus luo katsauksen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön ja mielen hyvinvoinnin edistämisen yhteisiin näkökulmiin.  Se on suunnattu on kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja seurakuntien palveluksessa nuorten parissa työskenteleville ja nuorten ehkäisevästä päihde- ja mielenterveystyöstä kiinnostuneille ammattilaisille. Osallistuminen edellyttää nuorisoalan työelämäpaikkaa tai alan aiempaa työkokemusta, sillä täydennyskoulutuksen tehtävät keskittyvät oman työn kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Käsittelemme molempien aihepiirien tietoperustaa ja käsitteitä sekä nuoruutta hyvinvoinnin ja kohtaamistyön valossa. Lisäksi tarkastelemme erilaisia näkökulmia nuoren voimavarojen ja elämäntaitojen tukemiseen hyödyntäen monipuolisia materiaaleja. Tavoitteena on tuottaa osallistujille tietoa ja työvälineitä nuorten ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön toteuttamiseksi sekä lisätä ymmärrystä nuorten elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistamisen yhteydestä mielen hyvinvointiin ja päihteiden käytön ehkäisyyn. Koulutuksen opintopisteet myöntää Humanistinen ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Kokonaisuus koostuu neljästä eri ajanjaksosta, joiden tehtävät suoritetaan kunkin jakson (viikon) aikarajoissa. Jaksotus tukee suoritusten etenemistä.  Luennot ja materiaalit voi katsoa haluamanaan kellonaikana itsenäisesti, mutta osa tehtävistä perustuu ryhmäkeskusteluun, joihin on voitava osallistua kyseisen tehtäväviikon kuluessa.

Opiskelualustana toimii Moodlerooms-verkkoympäristö, jonka käyttöön ohjataan ja lisäksi kouluttajat avustavat tarvittaessa ongelmatilanteissa. Erillisiä laitteita ei tarvita, tietokone ja internetyhteys riittävät. Paikan saaneet saavat vahvistuksen sekä myöhemmin tarkemman infon sähköpostitse.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset tehdään sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta 31.12.2017 mennessä (tai koulutuksen täyttymiseen asti). Mikäli koulutus täyttyy, voi jonoon jättää tiedot varapaikkaa varten. Paikat täytetään aina ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM. KOULUTUS ON TÄYNNÄ, MUTTA VOIT JÄTTÄÄ TIETOSI VARAPAIKAN VARALLE JONOON: ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Lisätietoja: Suunnittelija Heidi Odell, heidi.odell(a)humak.fi tai  p 0400-349 384.