Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet -verkkokoulutus (3op) 9.10.-17.11.2017

KOULUTUS ON TÄYNNÄ! Voit ilmoittautua jonoon.

Koulutuksen sisältö ja kohderyhmä

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet -verkkokoulutus on maksuton ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutus sisältää ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista sekä päihteidenkäyttöön liittyvistä ilmiöistä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön tausta, tietoperusta, päihdekasvatus sekä ehkäisevän päihdetyön laatu ja arviointi.

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet – verkkokoulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen, säätiöiden, oppilaitosten, yritysten ja seurakuntien palveluksessa nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Osallistujan tulee olla työelämässä nuorisoalalla tai alan aiempaa työkokemusta, sillä koulutuksen tehtävät keskittyvät oman työn kehittämiseen. Opinnot tukevat ammattilaisten valmiuksia tehdä tavoitteellista ehkäisevää päihdetyötä nuorisoryhmien parissa.

Verkkokoulutus 9.10.-17.11.2017

Verkkokoulutus on osallistujan kannalta joustavampi tapa opiskella, sillä siihen ei sisälly paikkaan sidottuja lähipäiviä. Kokonaisuus (6 viikkoa) koostuu neljästä eri ajanjaksosta, joiden tehtävät suoritetaan kunkin jakson aikarajoissa. Jaksotus tukee suoritusten etenemistä. Verkkokoulutuksen alustana toimii Moodlerooms-verkkoympäristö, jonka käyttöön ohjataan ja lisäksi kouluttajat avustavat tarvittaessa ongelmatilanteissa. Erillisiä laitteita ei tarvita, tietokone ja internetyhteys riittävät.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Henkilökohtaiset ilmoittautumiset tehdään sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta 27.9.2017 mennessä (tai koulutuksen täyttymiseen asti). Ilmoittautumiset TÄÄLTÄ.

Lisätietoja: Suunnittelija Noora Paakki, noora.paakki(a)humak.fi tai  p.  020 7621 247
Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse automaattisen vahvistusviestin sekä myöhemmin tarkempaa infoa.

Koulutus on Humanistisen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusta ja se toteutetaan osana Preventiimin toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.