Katsaus: Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n julkaisussa keskitytään sosioekonomisiinterveyseroihin ja syihin niiden taustalla. Julkaisussa pohditaan myös sitä, miten näitä terveyseroja voitaisiin kaventaa ja mikä etenkin ammatillisten oppilaitosten rooli siinä voisi olla. Katsauksessa esitetään myös terveyserojen kaventamista koskeva konkreettinen sosiaali- ja koulutuspoliittinen toimintalinja. Maunun katsaus osoittaa, että hyvien ryhmien ja nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen ammatillisissa oppilaitoksissa on kannattavimpia investointeja, joita yhteiskunta voi tehdä.

Maunu, Antti 2014. Kuinka terveyttä tehdään? Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina. Ehyt-katsauksia 1/2014.