Opinnäytetyö: Kriittisen kannabisvalistuksen tietoperustaa rakentamassa

Rosita Juurisen kasvatustieteen pro gradu -tutkielma etsii vastausta siihen, mistä koostuu kriittisen kannabisvalistuksen tietoperusta. Tietoperusta takaa, ettei kannabisvalistusta tehdä uskomusten tai aatteiden pohjalta, vaan perustuen tutkimustietoon itse aihepiiristä ja toiminnassa käytetyistä menetelmistä. Kriittiseen pedagogiikkaan perustuva kannabisvalistus tukee yksilön kyseenalaistamisen taitoja ja kykyä tarkastella kannabiskysymystä laajasti eri näkökulmista.

Juurinen, Rosita 2014. Sokeista pisteistä valaistumiseen. Kriittisen kannabisvalistuksen tietoperustaa rakentamassa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.