Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö – hyppää kyytiin! -julkaisusta uudistettu painos

Preventiimin tuottamasta ehkäisevän päihdetyön perusjulkaisusta on nyt otettu kolmas uudistettu painos. Julkaisussa muodostetaan kokonaiskuva nuorisoalan ehkäisevästä päihdetyöstä: sen toimijoista, päämääristä, keinoista ja laatutekijöistä. Se tarjoaa kattavan kuvauksen nuorisoalan ehkäisevästä päihdetyöstä ja toimii näin hyvänä perusmateriaalina toimijoille, joille teema ei vielä ole niin tuttu. Toisaalta julkaisussa nostetaan esiin uusia näkökulmia myös jo pidempään ehkäisevää päihdetyötä tehneille ammattilaisille, joten se toimii hyvänä tukena tiedon päivityksessä, oman osaamisen huollossa. Lukujen lopussa olevien pohdintakysymysten avulla julkaisussa käsitellyt teemat on helppo kiinnittää omaan työhön tai opintoihin.

Julkaisun ensimmäinen painos valmistui vuonna 2015. Uudistetussa versiossa muokkauksia on tehty vain lainsäädännön uudistusten osalta. Huomioittehan, että aiemmat verkkoversiot eivät enää löydy Humakin tai Preventiimin verkkosivuilta, joten vain uudistetun julkaisun uusi linkki toimii.

Julkaisu saatavana painettuna oppilaitosten käyttöön

Oppilaitosten henkilökunta voi tilata julkaisun painettuja kappaleita maksutta Subjectaid-palvelusta: https://www.subjectaid.fi/. Palvelu vaatii rekisteröitymisen sekä sen, että tilaaja on joko oppilaitoksen henkilökuntaa tai opettajaksi opiskeleva.  (suora linkki julkaisun tilaussivulle: https://www.subjectaid.fi/tuotteet/opo-ammatinvalinta/nuorisoalan-ehkaiseva-paihdetyo-hyppaa-kyytiin)

Normann, Maria & Odell, Heidi & Tapio, Mari & Vuohelainen, Elsi 2018: Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö – hyppää kyytiin! Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 60. Kolmas uudistettu painos.

Lataa verkkojulkaisu (PDF) tästä linkistä: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/08/Nuorisoalan-ehkäisevä-päihdetyö_hyppää-kyytiin-kolmas-painos-4.pdf