Preventiimi

Toimintamme on päättynyt.

Preventiimi oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) TKI-toimintaa ja toimi v. 2011-2017 OKM:n palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteessa nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisen tiimoilta.

Preventiimi tarjosi toimintavuosinaan nuorisoalan ammattilaisille mm. monipuolisia, korkeakoulutasoisia koulutuksia, laadukkaita julkaisuja ja mahdollisuuden verkostoitua. Preventiimin toiminnassa korostui erityisesti osaaminen, laatu ja yhdessä tekeminen. Osaamisen lisääntyminen vahvistaa ammattilaisten kokemaa varmuutta ehkäisevän päihdetyön tekemisessä ja luo monipuolisempia tapoja kohdata nuoria päihdekysymysten äärellä.

Nuorille suunnatussa ehkäisevässä päihdetyössä on olennaista huolehtia siitä, että se on laadukasta ja eettisesti toteutettua. Laadun huomioimisen on oltava läsnä myös ammattilaisen työn suunnittelussa. Ehkäisevän päihdetyön laatutähti on erinomainen toimintaa ohjaava väline, ja sitä kannattaa hyödyntää kaikessa nuoria kohtaavassa työssä.

Ehkäisevän päihdetyön laatutähti
Ehkäisevän päihdetyön laatutähti (Soikkeli & Warsell 2013)

 

Ajankohtaisia