Preventiimi

Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Tehtävämme on tukea nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä ja näin lisätä nuorille suunnatun päihdekasvatuksen laatua ja mielekkyyttä.

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus

Preventiimin kohderyhmä ovat  nuorisoalan ammattilaiset kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista ja seurakunnista, ehkäisevää päihdetyötä suunnittelevat ja kehittävät tahot sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet ammatilliset toimijat.

Preventiimi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) TKI-toimintaa ja on toiminut viime vuodet OKM:n palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteessa nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön tiimoilta.

Humak on merkittävä kouluttaja nuorisoalalla. Olemme mukana myös Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden tutkinto-opetuksen kehittämisessä, ja voimme näin vahvistaa myös tulevien nuorisoalan toimijoiden osaamista ehkäisevässä päihdetyössä. Humakin kautta Preventiimillä on myös mahdollisuus tarjota koulutuksistaan korkeakoulutasoisia opintopisteitä.

Mitä Preventiimillä on tarjota nuorisoalan ammattilaisille?

Preventiimin pysyvää toimintaa ovat esimerkiksi seuraavat:

 • monipuoliset, korkeakoulutasoiset koulutukset
 • laadukkaat julkaisut
 • valtakunnallinen verkosto ja sen tarjoama ammatillinen vertaistuki
 • kuukausitiedote ehkäisevän päihdetyön ajankohtaisista asioista
 • kiinnostavat tapahtumat
 • keskustelunaloitukset ja uudet näkökulmat ehkäisevään päihdetyöhön
 • mahdollisuudet olla yhdessä kehittämässä nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä

Toiminnan periaatteet

Preventiimin toiminnassa korostuu kolme ydinajatusta: osaaminen, laatu ja yhdessä tekeminen.

Osaaminen

Jotta nuorille voidaan tarjota ajantasaista, tarkoituksenmukaista ja mielekästä päihdekasvatusta, on nuoria kohtaaville ammattilaisille oltava tarjolla tietoa, keskustelun ja jakamisen paikkoja sekä uusia näkökulmia päihdekasvatuksen toteuttamiseen. Osaamisen lisääntyminen vahvistaa ammattilaisten  kokemaa varmuutta ehkäisevän päihdetyön tekemisessä ja luo monipuolisempia, laadukkaampia tapoja kohdata nuoria päihdekysymysten äärellä. Monipuoliset koulutuksemme, vapaasti ladattavissa olevat, laadukkaat julkaisumme ja verkoston sisällä olevan ammattitaidon jakaminen ovat avainasemassa osaamisen lisäämisessä.

Laatu

On olemassa myös huonosti toteutettua päihdekasvatusta. Nuorille suunnatussa ehkäisevässä päihdetyössä olennaista on huolehtia siitä, että se on laadukasta ja eettisesti toteutettua. Laadun huomioimisen on oltava läsnä myös ammattilaisen työn suunnittelussa. Ehkäisevän päihdetyön laatutähti on yksi Preventiimin toimintaa ohjaava väline ja tuemme laatutähden hyödyntämistä kaikessa nuoria kohtaavassa työssä.

Ehkäisevän päihdetyön laatutähti
Ehkäisevän päihdetyön laatutähti (Soikkeli & Warsell 2013)

Yhdessä tekeminen

Preventiimi kehittää nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön sisältöjä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Preventiimiverkostoon kuuluvat organisaatiot ovat hyvin luontaisia yhteistyökumppaneita ja heidän kanssaan järjestetään yhdessä tapahtumia ja koulutuksia, tehdään materiaaleja, vaihdetaan ajatuksia ja etsitään tärkeitä painopisteitä tulevaisuutta ajatellen. Preventiimiverkoston toimijoista muodostuvat kehittämistiimit kehittävät alaa johonkin tiettyyn, yhdessä valittuun teemaan keskittyen. Preventiimiverkoston lisäksi teemme yhteistyötä myös muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa, esimerkkeinä näistä tahoista voi mainita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Aluehallintoviraston.

Tavoitteet

Preventiimin toiminnan pidemmän aikavälin tavoitteet ovat:

 • Tarjota koulutuksia, jotka valtakunnallisesti tavoittavat nuoria kohtaavat ammattilaiset.
 • Lisätä ehkäisevän päihdetyön osaamista ja ymmärrystä nuoria kohtaavilla aloilla.
 • Koordinoida valtakunnallista verkostoa, joka on aktiivinen ja näkyvä toimija nuorisoalan kentällä.
 • Kehittää aktiivisesti nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä, edistää siihen liittyvää ammatillista keskustelua ja välittää tietoa.
 • Edistää nuorisoalan ehkäisevän työn hahmottamista selkeänä kokonaisuutena.

 

Ajankohtaisia