Preventiimi

Preventiimi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) TKI-toimintaa ja on toiminut viime vuodet OKM:n palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteessa nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön tiimoilta.

Preventiimi on tarjonnut nuorisoalan ammattilaisille mm. monipuolisia, korkeakoulutasoisia koulutuksia, laadukkaita julkaisuja ja mahdollisuuden verkostoitua. Preventiimin toiminnassa on korostunut osaaminen, laatu ja yhdessä tekeminen.

Osaamisen lisääntyminen vahvistaa ammattilaisten kokemaa varmuutta ehkäisevän päihdetyön tekemisessä ja luo monipuolisempia tapoja kohdata nuoria päihdekysymysten äärellä.

Lisäksi nuorille suunnatussa ehkäisevässä päihdetyössä olennaista on huolehtia siitä, että se on laadukasta ja eettisesti toteutettua. Laadun huomioimisen on oltava läsnä myös ammattilaisen työn suunnittelussa. Ehkäisevän päihdetyön laatutähti on erinomainen toimintaa ohjaava väline, ja sitä kannattaa hyödyntää kaikessa nuoria kohtaavassa työssä.

Ehkäisevän päihdetyön laatutähti
Ehkäisevän päihdetyön laatutähti (Soikkeli & Warsell 2013)

 

Ajankohtaisia