Preventiimin koulutukset

Preventiimi järjestää erilaisia ammatillisia  täydennyskoulutuksia, joissa käsitellään nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä eri näkökulmista. Kaikki Preventiimin koulutukset ovat maksuttomia ja valtaosasta myönnetään osallistujille opintopisteitä. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti noin 27 tuntia työskentelyä. Järjestämme koulutuksia sekä verkossa että kontaktimuodossa eri puolilla Suomea. Verkkokoulutuksissa hyödynnetään Humanistisen ammattikorkeakoulun Moodlerooms-verkkoalustaa eikä niihin osallistuminen edellytä erityistä tietoteknistä osaamista tai erillisiä laitteita. Tietokone ja toimiva verkkoyhteys riittävät.

Koulutuksemme soveltuvat hyvin nuorten parissa työskenteleville ja ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille ammattilaisille. Kaikissa koulutuksissa aihetta lähestytään työelämän näkökulmasta, joten koulutuksen suorittamisen kannalta on suotavaa, että osallistujilla on työkokemuksen kautta valmiudet kytkeä koulutuksen sisällöt työelämään.

Preventiimi järjestää tasaisin väliajoin seuraavia koulutuksia:

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet (3 opintopistettä)

Koulutus sisältää ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista sekä päihteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat ehkäisevän päihdetyön tausta, tietoperusta, päihdekasvatuksen sisällöt sekä ehkäisevän päihdetyön laatu ja arviointi. Koulutus parantaa osallistujien valmiuksia tehdä tavoitteellista ehkäisevää päihdetyötä nuorisoryhmien parissa.

Järjestämme Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet –koulutusta kahdessa eri muodossa. Kontaktimuotoiseen koulutukseen kuuluu kaksi kontaktiopetuspäivää, joiden aikana koulutuksen teemoja käsitellään eri tavoin. Kontaktiopetuspäivien jälkeen työskentelyä jatketaan Moodlerooms-verkkoalustalla. Verkkomuotoinen koulutus puolestaan järjestetään kokonaan Moodlessa ja sen kokonaiskesto on kuusi viikkoa. Verkkokoulutus on pääosin itsenäistä opiskelua sekä aikatauluiltaan jaksotettu ja joustavampi kuin kontaktimuotoinen koulutus.

Seuraavat toteutusajat:

Keväällä 2018 verkkokoulutuksena, lisätiedot lähempänä ajankohtaa.

Nuoret, päihteet ja mielen hyvinvointi (2 opintopistettä)

Suomen Mielenterveysseuran kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus luo katsauksen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön ja mielen hyvinvoinnin edistämisen yhteisiin näkökulmiin. Koulutuksessa käsittelemme muun muassa alojen tietoperustaa ja käsitteitä sekä nuoruutta hyvinvoinnin ja kohtaamistyön valossa. Lisäksi tarkastellaan erilaisia näkökulmia voimavarojen ja elämäntoitojen tukemiseen hyödyntäen monipuolisia materiaaleja. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujille tietoa ja työvälineitä nuorten ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toteuttamiseksi sekä lisätä ymmärrystä nuorten elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistamisen yhteydestä mielen hyvinvointiin ja päihteiden käytön ehkäisyyn. Koulutus toteutetaan verkossa, Moodlerooms-verkkoalustalla ja se on kestoltaan 4 viikkoa.

Seuraava toteutusaika: 

22.1.-16.2.2018, ks. lisätiedot ja ilmoittautumislinkki TÄÄLTÄ.

Kaikki osaa! Laatu ehkäisevässä päihdetyössä (3 opintopistettä)

Kaikki osaa! -koulutus järjestetään Preventiimin ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistyönä.  Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat ehkäisevän päihdetyön laatu, vaikuttavuus ja arviointi. Aiheita käsitellään ajatuksella, että laatu on asia, johon jokaisen on helppo tarttua ja toteuttaa sitä omassa työssään. Koulutuksen aikana hyödynnetään Ehkäisevän päihdetyön laatutähteä, joka on toimiva työkalu työn suunnittelussa ja arvioinnissa. Koulutus koostuu kahdesta kontaktipäivästä ja työskentelystä Moodlerooms-verkkoalustalla.

Teemakoulutukset

Edellä kuvattujen opintopistekoulutusten lisäksi järjestämme lyhyempiä, yhden päivän mittaisia teemakoulutuksia. Teemakoulutuksissa keskitytään johonkin ehkäisevän päihdetyön osa-alueseen tai se voidaan suunnata myös jollekin tietylle nuorten parissa toimivalle ryhmälle. Teemakoulutuksen sisällöt muodostuvat kentän tarpeiden mukaisesti ja niitä voi olla tarjolla kerralla useampiakin. Nämä koulutukset järjestetään aina koulutusyhteistyössä jonkun aihetta tuntevan organisaation kanssa. Teemakoulutuksista emme myönnä opintopisteitä.

Tulevia teemakoulutuksia:

Uskallatko puhua huumeista? -koulutus yhteistyössä YAD ry:n kanssa. Seuraavat toteutukset keväällä 2018, alkuvuonna Helsingissä ja maaliskuussa Mikkelissä. Lisätiedot lähempänä ajankohtaa.

 

Nuoren mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen nuorten valmennuksessa ja nuorten ohjauksessa -koulutus liikunta- ja nuorisotyön toimijoille Jyväskylässä 14.3.2018 klo 12-16 (paikka ja lisätiedot ilm. myöhemmin)

Mukana kouluttajana Tiina Röning, psykologi ja psykoterapeutti, joka työskentelee mm. urheilupsykologina sekä muita kovan luokan nuoriso- ja liikunta-alan ammattilaisia pohtimassa nuoren kasvun tukemista. Koulutus järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) nuoriso- ja liikuntatoimen,  Preventiimin ja Keski-Suomen liikunnan (KesLi) yhteistyönä.

Ajankohtaisia