Preventiimiverkosto

– ei vain verkostoitumista, vaan myös yhdessä kehittämistä

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön on elettävä ajassa ja muututtava yhteiskunnan ja nuoruuteen liittyvien ilmiöiden muuttumisen mukana. Preventiimiverkosto kutsuu nuorisoalan ammattilaiset kehittymään ja kehittämään yhdessä. Vahvan käytännön työstä kertyneen kokemustiedon ja monialaisen asiantuntijuuden kautta Preventiimiverkosto tuottaa uutta tietoa ja materiaalia kaikkien nuorten parissa työskentelevien käyttöön. Verkosto on myös vertaistukea parhaimmillaan.

Liity Preventiimiverkostoon

Preventiimiverkostoon voi liittyä mikä tahansa organisaatio, joka haluaa vahvistaa omaa asiantuntijuuttaan nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön alalla monipuolisen toimijajoukon kanssa yhdessä tekemällä ja kokemalla. Osallistuminen ei maksa mitään ja on vapaaehtoista – kukin organisaatio ja sen nimetyt avainhenkilöt ovat mukana omien mahdollisuuksiensa mukaan. Kumppanuusyhteistyön vahvistaa kirjallinen sopimus, johon on kirjattu organisaation avainhenkilöt. He toimivat viestinviejinä Preventiimin, verkoston ja oman organisaationsa välillä ja voivat muodostaa teemallisia kehittämistiimejä omien kiinnostuksenkohteidensa ja alan tarpeiden mukaan. Kannustamme ja tuemme kumppaneita oman asiantuntijuuden ja tiedon jakamiseen sekä tietoperustan päivittämiseen osana vastuullisesti toimivaa verkostoa.

Kiinnostuitko kumppanuudesta?

Preventiimiverkoston-käsikirja avaa kumppanuutta tarkemmin. Kumppanuussopimuksen taas voit ladata tästä linkistä. Sen allekirjoittaa organisaation esimies, ja se toimitetaan sähköisesti suunnittelija Noora Paakille (noora.paakki@humak.fi). Tiedot Preventiimiverkostoon kuuluvista organisaatioista löytyvät kumppanit-sivulta.

Preventiimiverkoston rakenne
Preventiimiverkoston rakenne

Kehittämistiimit

Preventiimiverkosto on täynnä osaamista, näkemystä ja kokemusta, joka saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön kehittämistiimien kautta. Preventiimiverkoston kehittämistiimit tarttuvat ajankohtaisiin kysymyksiin nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kentällä. Kestoltaan vaihtelevat tiimit työstävät verkoston jäsenten itse esille nostamia teemoja yhteistyössä ja tavoitteellisesti. Tiimien työskentelyn hedelmät tulevat lopulta koko Preventiimiverkoston ja kaikkien nuorisoalalla työskentelevien käyttöön.

Kaksi kehittämistiimiä, nuorten aikuisten ehkäisevään päihdetyöhön keskittynyt Nuorten aikuisten oikeesti -tiimi ja verkossa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön paneutunut Verkko vetää -tiimi, ovat jo saaneet aikaan materiaaleja ja seminaariesityksiä työskentelynsä tiimoilta. Menetelmä X -tiimissä keskitytään nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä käytettyihin menetelmiin, ja työskentely on vielä kesken. Loppusyksystä 2017 käynnistyvä uusi tiimi heittääntyy pohtimaan ammattilaisten työn jakamisen alustaa tai paikkoja.

Tiimit kertovat työskentelystään silloin tällöin muun muassa blogissa, ja työskentelyn tuotokset tulevat valmistuttuaan vapaasti jakoon Preventiimin nettisivuille tai osaksi toimintaa. Preventiimin työntekijät toimivat tiimiläisten tukena ja tiimin sihteereinä, ja meiltä voi myös kysyä lisätietoa tiimien toiminnasta.

Ajankohtaisia