Temahäfte om alkoholbruk och skador på andra / Teemavihkonen alkoholin käytön haitoista muille

I det temahäftet från Nordens Välfärdscenter  behandlas alkoholbruk och skador på andra från flera olika synvinklar.  Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen teemavihkosessa keskitytään alkoholin käytön haittoihin muille kuin käyttäjälle itselleen. Lopussa suomenkielinen tiivistelmä.

Nordens Välfärdscenter 2013. Alkoholbruk och skador på andra.