Vanhemmuuden roolikartta – verkkotyöväline vanhemmille ja vanhempia kohtaavien ammattilaisten työhön

Verkkotyökalu on syntynyt 2008 Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän ja A-klinikkasäätiön yhteistyönä ja juontaa juurensa 1999 Vanhemmuuden roolikartasta®. Sen avulla vanhempi voi tarkastella omia vanhemman roolejaan itsearvioinnin avulla ja ammattilaisen tukemana. Kartta kysyy ohjatusti vanhempien käsityksiä ja toimintatapoja koskien vanhemmuuttaan huoltajana, rakkauden antajana, rajojen asettajana, ihmissuhdeosaajana sekä elämän opettajana. Huom. Samalla sivustolla löytyy myös itsenäistyvän nuoren roolikartta, jota ammattilaiset voivat hyödyntää monin tavoin työssään nuorten kanssa.