Artikel om skillnader i ungas dryckesvanor enligt region och språk

I studien är undersöks dryckesvanorna bland ca 14–18 år gamla svenskspråkiga flickor och pojkar i Österbotten och huvudstadsområdet, och deras dryckesvanor jämförs med motsvarande finskspråkiga ungdomars dryckesvanor. Artikeln bygger på Skolhälsoenkätens resultat om skolungdomars dryckesvanor.

Tigerstedt C, Markkula J, Karlsson T, Jokela J, Pietikäinen M 2008: Finlands svenskspråkiga ungdomars dryckesvanor i Österbotten och huvudstadsregionen. En jämförelse med finsksprågiga ungdomar. Nordisk alkoho- och narkotiktidskrift 2008;25(1):5-21.