Opas: Yhteisövalmennus ehkäisevän päihdetyön työvälineenä

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen opas toimii työvälineenä työpajoilla tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdeohjelman laatimiseen. Se tarjoaa harjoitteita ja konkreettisia esimerkkejä asian yhteisölliseen käsittelyyn.

Hedmäki, Outi ja Hautaluoma, Marja, 2010. Lupa puhua päihteistä – yhteisövalmennusta työpajoilla.