Alkoholi – jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen -materiaali ammattilaisille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Ehkäisevän päihdetyön hankkeessa (2006–2010) tuotettu Alkoholi – jokaisen oma asia? -materiaali on tarkoitettu virikkeeksi nuorten päihdekasvatukseen. Tehtävät ja keskustelunavaukset sopivat niin peruskoulun 6. – 9. luokille kuin nuorisotyöhönkin. Niitä voi soveltaa harrastustoiminnassa ja osin myös toisen asteen opetuksessa. Materiaalit sisältävät päihdekasvatukseen oppituntimateriaalia, keskusteluaineistoa, sarjakuvia, lautapelin ohjeineen sekä kotitehtäviä ja vanhempainilta-malleja.