Artikkeli: Laadukas ehkäisevä päihdetyö pohjautuu tietoon

Elsi Vuohelaisen artikkelissa pohditaan sitä, mikä kaikki tieto on olennaista laadukkaan ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja miten tietoperusta rakentuu.

Vuohelainen, Elsi 2015. Laadukas ehkäisevä päihdetyö pohjautuu tietoon. Tiimi-lehti 4/2015, 6-9.