Artikkeli: Päihdekasvatuksen pedagogiikka oppilaitoksessa – harkittua mutta luovaa

Mari Tapion puheenvuoroartikkelissa pureudutaan oppilaitoksissa tehtävään päihdekasvatukseen ja tarkemmin päihdekasvatuksen pedagogisiin lähtökohtiin sekä valintoihin. Kasvattajan valitsemalla pedagogisella lähestymistavalla on merkittävä vaikutus siihen, millä tavoin nuori ottaa vastaan ja käsittelee saamansa uutta päihdetietoa, miten hän kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi ja missä määrin hänellä on itse mahdollisuus vaikuttaa päihdekasvatustilanteeseen, jopa sen suunnitteluvaiheessa. Päihdekasvatuksessa käytetyt menetelmät pohjautuvat aina johonkin kasvatukselliseen lähestymistapaan, vaikka sitä ei olisikaan tietoisesti mietitty ja valittu. On tarpeen miettiä, miksi päihdekasvatusta halutaan oppilaitoksessa toteuttaa juuri valitulla menetelmällä ja millaisiin tavoitteisiin tällä tavoin voidaan päästä. Oppilaitoksen päihdekasvatuksen tulisi olla moninäkökulmainen kokonaisuus, jonka sisältö rakennetaan yhdessä oppilaitoksen henkilökunnan, oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden ja nuorten kanssa.

Tapio, Mari 2016. Päihdekasvatuksen pedagogiikka oppilaitoksessa – harkittua mutta luovaa. Kasvatus 47 (1), 60-65.