Artikkeli: Ulkomaalaistaustaisten 9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen. Eurooppalaisen koululaiskyselyn tuloksia vuodelta 2015.

Ulkomaalaistaustaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen ovat Järvinen-Tassopuoloksen ja Raitasalon ruodittavana Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden artikkelissa. Eurooppalaisen koululaiskysely ESPAD:in mukaan alkoholinkäyttö on yleisempää suomalais- kuin ulkomaalaistaustaisten 15–16-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Kannabiksen ja vesipiipun käyttö taas on yleisempää ulkomaalaistaustaisilla nuorilla, erityisesti pojilla. Ulkomaalaistaustaisilla tytöillä rahapelaamisen riski oli suomalaistaustaisia suurempi. Ulkomaalaistaustaisiksi määriteltiin tässä artikkelissa ne, jotka itse tai joiden vanhemmat olivat syntyneet muualla kuin Suomessa. Selvitys kannustaa seuraamaan nuorten rahapelaamisen trendejä ja selvittämään, onko ikärajavalvonnassa eroja suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten nuorten välillä.

Järvinen-Tassopoulos, J. & Raitasalo, K. 2017. Ulkomaalaistaustaisten 9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – Eurooppalaisen koululaiskyselyn tuloksia vuodelta 2015. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 54:3, 184–195 (sähköisesti saatavana tiivistelmä).