Artikkeli: Vanhemmat ristiaallokossa. Perhekulttuuri ja ambivalentti alkoholikasvatus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden artikkeli tarkastelee vanhempien toteuttamaa alkoholikasvatusta. Aineistona on käytetty vanhempien haastatteluja, joita on kerätty vuonna 2014 Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) projektia ”Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa” varten. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhempien luonnehdinnoissa perhettä ja kasvatusta leimasi neuvottelevuus, keskustelevuus ja demokraattisuus. Vanhempien alkoholikasvatus sisältää kuitenkin paljon jännitteitä ja ristiriitoja esimerkiksi vanhempien omassa esimerkissä juomisesta, alkoholikeskustelussa nuorten kanssa sekä asenteissa nuorten alkoholin maistamiseen ja humalajuomiseen. Tavoitteet ja ihanteet eivät aina kohtaa arjen käytäntöjen kanssa.

Pirskanen, Henna & Simonen, Jenni & Kataja, Kati & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer 2016. Vanhemmat ristiaallokossa. Perhekulttuuri ja ambivalentti alkoholikasvatus. Yhteiskuntapolitiikka 81 (2), 138-149.