Artikkelikokoelma: Sosiaalinen vahvistaminen

Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisussa keskitytään sosiaaliseen vahvistamiseen erityisesti ammatillisen työn näkökulmasta. Kirjassa korostetaan sosiaalisen vahvistamisen roolia yksilön hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisääjänä ja  polarisaation kehityksen ehkäisijänä.

Lundbom, Pia ja Herranen, Jatta (toim.) 2011. Sosiaalinen vahvistaminen kokemuksina ja käytänteinä.