Artikkelikokoelma: Suomalaisten alkoholinkäyttö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu käsittelee kattavasti suomalaisten alkoholinkäyttöä ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosina 1968–2008 tieteellisestä näkökulmasta.  Julkaisu keskittyy alkoholin kulutukseen ja joihinkin sen lieveilmiöihin.  Tavoitteena on vastata parissa sukupolvessa tapahtuneen alkoholinkulutuksen tuntuvaan kasvuun ja juomiskulttuurin muuttumiseen liittyviin kysymyksiin.

Mäkelä, Pia; Mustonen, Heli & Tigerstedt, Cristoffer (toim) 2010. Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008.