Artikkeliteos: Toimialoja kehitetään yhteistyöllä

Humanistisen ammattikorkeakoulun Näin me sen teemme -julkaisu luo monipuolisen kuvan siitä, miten eri toimialoja kehitetään yhteistyön kautta. Julkaisussa on mukana myös kirjoitus, joka kuvaa Preventiimin toimintaa kolmen eri näkökulman, rahoittajan, verkostolaisen ja Preventiimin, kautta.

Riikonen, S. ja Ruuska, V. (toim). 2015. Näin me sen teemme – toimialojemme tulevaisuutta rakentamassa. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 9.