Ehkäisevä päihdetyö kourassa -materiaali ehkäisevän päihdetyön suunnittelun tueksi kuntien ammattilaisille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamassa Ehkäisevä päihdetyö kourassa -sarjassa on kaksi materiaalia. Toisessa on kuvattu tiivistetysti, mitä ehkäisevä päihdetyö on, miksi sitä tehdään, kuka sitä tekee ja miten.  Toinen kortti ohjaa ammattilaista oman kunnan ehkäisevän päihdetyön tilan testaamiseen. Sisällön ovat tuottaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö yhdessä valtakunnallisen päihdetyön aluekehittäjäverkoston sekä ehkäisevän päihdetyön laatukehittäjäverkoston kanssa.