Julkaisu: Ehkäisevä päihdetyö kunnissa vuonna 2016 (avi-alueittain)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot (AVI) selvittivät, miten ehkäisevä päihdetyö toteutui kunnissa vuonna 2016. Lain mukaan kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielin. Selvityksen perusteella ehkäisevän päihdetyön rakenteissa oli monessa kunnassa parantamisen varaa. 53 %:ssa kuntia oli puutteita ehkäisevän päihdetyön toimielinten nimeämisessä ja 38 %:ssa toimielin puuttui kokonaan.

Raportit kunkin AVI-alueen osalta löytyvät THL:n sivulta.