Ehkäisevä työ pedagogisesti -julkaisu

Humanistisen ammattikorkeakoulun Ehkäisevä työ pedagogisesti -julkaisussa kuvataan ehkäisevän työn erilaisia näkökulmia muun muassa työelämälähtöisen koulutuksen, monialaisen ja moniammatillisen työn ja rajat ylittävän yhteiskehittämisen kautta. Julkaisussa myös kaksi kirjoitusta Preventiimiltä.

Pylkkänen, S ja Viitanen, R. (toim). 2014. Ehkäisevä työ pedagogisesti. Humanistisen ammattikorkeakoulun sarja F. Katsauksia ja aineistoja, 30.