Europeiska narkotikarapporten 2015

Europeiska narkotikarapporten 2015 innehåller en omfattande översikt över narkotikaproblemet i Europa och de åtgärder som vidtas för att lösa det. Rapporten om trender och utveckling står i centrum för de nära sammanlänkade produkter som tillsammans utgör Europeiska narkotikarapporten. Rapporten bygger på europeiska och nationella data och tillhandahåller insikter på hög nivå vad gäller viktiga trender, åtgärder och policyer i kombination med djupgående analyser av aktuella frågor. Helt nya analyser av psykosociala insatser, inrättningar för narkotikakonsumtion, felaktigt bruk av bensodiazepiner och smuggelleder för heroin ingår i rapportpaketet.

EMCDDA 2015. European Drug Report 2015: Trends and Developments.