Jos sais kolme toivomusta – Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille

A-klinikkasäätiön tuottama työkirja käsittelee aikuisten alkoholinkäyttöä ja siitä lapselle aiheutuvia haittoja sekä tarjoaa keinoja lasten kanssa toimiville ammattilaisille.  Tehtävien, pelien ja leikkien avulla lapselle tarjoutuu mahdollisuus puhua ympärillään näkemistä vaikeista asioista ja niihin liittyvistä tunteista. Alkoholiteema ei kohdistu välttämättä lapsen omaan lähipiiriin. Työkirjan avulla lasta voi kuitenkin auttaa itse ymmärtämään, että ongelma voi koskea myös hänen omaa perhettään, ja että apua voi saada. Magnusson, Minna ja Ilva, Minna, 2011. A-klinikkasäätiö.