Julkaisu: Ammatillisen opiskelijan hyvinvointi

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n julkaisu käsittelee ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvoinnin lisäämistä ja herättelee ajatuksia siitä, mitä on hyvä elämä.

Martela, F. ja Järvilehto, L. 2012. Ammattiosaajan hyvä elämä. Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun lisäämiseksi.