Julkaisu: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma sisältää runsaasti keinoja päihteistä ja rahapeleistä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja tukee uuden lain ehkäisevästä päihdetyöstä soveltamista. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523) astui voimaan 1.12.2015. Vanhaan raittiustyölakiin verrattuna uutta on rahapelihaittojen ehkäisyn sisällyttäminen osaksi ehkäisevää päihdetyötä, entistä vahvempi yhteistyön painotus sekä huomion kiinnittäminen työssä myös muille kuin päihteidenkäyttäjille itselleen aiheutuviin haittoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma − Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. Julkaisuja 19/2015.