Julkaisu: Kansainväliset huumausaineiden käytön ehkäisyn standardit – UNODC / WHO:n toinen päivitetty versio

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ja WHO ovat päivittäneet kansainvälisiä huumausaineiden käytön ehkäisyn standardeja. Tieteellistä näyttöä tarkastelemalla on koottu toimenpiteitä ja toimintamalleja, joiden on todettu tukevan huumeidenkäytön aloittamisen ehkäisyä sekä päihteiden haitallisen käytön tai riippuvuuden kehittymisen välttämistä etenkin lapsilla ja nuorilla.

Nuoruusajan osalta tehokkaiksi ehkäisyn keinoiksi on todettu 1) sosiaalisiin kykyihin ja vuorovaikutukseen perustuva ehkäisevä opetus ja kasvatus, 2) koulujen käytännöt koskien päihteitä, 3) opintoihin kiinnittyminen, 4) yksilöiden psykologisten haavoittuvuuksien tunnistaminen sekä 5) mentorointi nuoren ja aikuisen välillä.

Tehokas huumeidenkäytön ehkäisy  tarjoaa tieteelliseen näyttöön perustuvien integroitujen toimien ja toimintatapojen paletin monissa eri olosuhteissa. Tämä taas edellyttää vahvoja rakenteita, kuten
• Toimia tukevat politiikat ja oikeudelliset puitteet
• Tieteellinen näyttö ja tutkimus
• Monien alojen ja tasojen koordinointi (kansalliset, osa-alueelliset ja kunnalliset / paikalliset)
• Päättäjien ja ammattilaisten koulutus
• Sitoutuminen tarjoamaan riittävät resurssit ja ylläpitämään järjestelmää pitkällä aikavälillä.

Kailanto, Sanna 2018. Kansainväliset huumausaineiden käytön ehkäisyn standardit – UNODC / WHO:n toinen päivitetty versio (International Standards On Drug Use Prevention – UNODC/WHO Second Updated Edition). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.