Julkaisu: Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi. Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia.

Työterveyslaitoksen koordinoiman Combo-hankkeen julkaisuun on koottu hyviä käytäntöjä, kyselytutkimuksen tuloksia ja hankkeen arviointia. Työterveyslaitoksen, SAKU ry:n, Fimu ry:n, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun yhteisen Combo-hankkeen (2015–2018) tavoitteena oli edistää nuorten osallisuutta, työelämävalmiuksia ja hyvinvointia. Osatoteuttajien ohella hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Julkaisusta löytyy helposti sovellettavia vinkkejä muun muassa nuorten harrastustoiminnan tukemiseen oppilaitoksissa, mobiilisovelluksen käyttöön hyvinvoinnin tukemisessa ja verkostotyöhön. Julkaisu on suunnattu nuorten parissa toimiville asiantuntijoille.

 

Airila, Auli & Aho, Outi & Nykänen, Mikko & Toivanen, Minna & Väänänen, Ari & Ågren, Susanna & Mantila-Savolainen, Sari (2018) Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia. Työterveyslaitos.