Julkaisu: Selvitys tehokkaista toimista ja toimivasta seuranta- ja arviointijärjestelmästä tupakkalain tavoitteen saavuttamisen tueksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamassa selvitykseen sisältyy kansainvälinen katsaus tehokkaista toimista tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi ja toimivasta seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Kansainvälisistä lähteistä pyrittiin löytämään erityisesti toimenpiteitä, joita suomalaisessa tupakkapolitiikassa ei ole vielä hyödynnetty lainkaan tai ainakaan kovin hyvin. Ehkäisyn näkökulmasta varhainen puuttuminen tupakointiin ja muuhun haitalliseen toimintaan, terveellisen kasvuympäristön takaaminen ja lapsen edun huomiointi ja ensisijaisuus päätöksenteossa lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kuuluvat tupakkapolitiikan keskiöön.

Selvityksen mukaan Suomessa olisi tarpeen vahvistaa tupakoinnin seuranta-, monitorointi- ja tutkimusjärjestelmä kestävämmälle pohjalle. Tutkimustietoa tarvitaan kohdennettujen toimien toteuttamisen tueksi ja vaikutusten arvioimiseksi kansallisella, alueellisella ja kuntatasolla.