Julkaisu: Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi. Rahapelihaitat haltuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiiviissä tietopaketissa kerrataan, miten rahapelihaitat on Suomessa ehkäisevässä työssä huomioitu. Julkaisuun on koottu tietoa tehdystä rahapelitutkimuksesta, palvelujärjestelmästä ja riippuvuuden hoidosta sekä ehkäisevää työtä tukevista materiaaleista ja koulutuksista. THL tukee rahapelihaittoja työssään kohtaavien osaamista ja kehittää sekä haittojen ehkäisyä että palvelujärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorten rahapelaamista koskevat tutkimukset ovat kohdistuneet rahapelihaittoihin, harhakäsityksiin, rahapelaamisen ja väkivaltakäyttäytymisen sekä rahapelaamisen ja päihteiden käytön yhteyksien tarkasteluun. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa on uuden ehkäisevän päihdetyön lain mukaan suuntaviivat myös rahapelihaittojen ehkäisyn kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi. Rahapelihaitat haltuun.