Julkaisu: Vertaisoppiminen. Kouluttajan työkalupakki

EPTO − European Peer Training Organisationin tuottama ja nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kääntämä tietopaketti vertaisoppimisen menetelmistä sisältää käytännön ohjeita vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen kartoittamisesta jälkiseurantaan asti. Vertaisoppiminen ja vertaiskoulutusmenetelmä perustuu ajatukseen, jonka mukaan nuoret voivat välittää viestin toisilleen joskus uskottavammin ja tehokkaammin kuin aikuiset. Vertaisoppiminen on siis epävirallisen oppimisen prosessi, joka edistää eri taustoista lähtöisin
olevien nuorten voimaantumista, itseluottamusta, osallisuutta ja riippumattomuutta.

Työkalupakin tarkoituksena on auttaa nuoria, nuorisotyöntekijöitä, nuorisojohtajia, kouluttajia ja fasilitoijia vertaisoppimishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan jokainen luku sisältää paitsi teoriaan ja käytännön kokemukseen perustuvia yleisiä huomioita, myös harjoituksia ja prosessia koskevia kysymyksiä, joiden avulla voi suunnitella vertaisoppimishankkeen alusta loppuun ja ennakoida kaikki olennaiset tekijät. Opas sopii hyvin sovellettavaksi nuoria osallistavaan ja nuorten oman asiantuntijuuden esiin nostavaan päihdekasvatustyöhön.