Kahdeksan tienviittaa terveyteen – materiaali terveyden edistämisen ammattilaisille

Kuule Oy:n terveyden edistämiseen erikoistuneet tutkijat ja viestinnän asiantuntijat ovat kiteyttäneet työvälineiksi kahdeksan tienviittaa, jotka auttavat päättäjiä, ammattilaisia ja kasvattajia tekemään lasten ja nuorten terveydenedistämistyötä entistä tuloksellisemmin.  Materiaali pohjautuu lasten, nuorten ja perheiden keskuudessa tehtyihin tutkimuksiin, asiantuntijoiden haastatteluihin sekä käytännön terveydenedistämistyöhön; jokaisen tienviitan yhteydessä esitellään yksinkertaisia mutta toimivia terveyttä edistäviä tapoja. Kahdeksan tienviittaa terveyteen -hankkeen ovat rahoittaneet Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sitran Terveydenhuollon ohjelma ja Terveyden edistämisen keskus ry. 2010.

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sitran Terveydenhuollon ohjelma ja Terveyden edistämisen keskus ry, 2010. Kahdeksan tienviittaa terveyteen. Ohjeita ja käytäntöjä lasten ja nuorten terveyden edistämiseen.