Käsikirja: Ehkäisevän päihdetyön laatutähti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käsikirja johdattelee ehkäisevän päihdetyön laatuun ja siihen, miten laatutähteä hyödyntämällä voidaan varmistua työn laadukkuudesta. Laatutähti on visuaalinen apuväline laadukkaan työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Julkaisu tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita siihen, miten laatutyötä voidaan toteuttaa.

Soikkeli, Markku & Warsell, Leena 2013. Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja.