Kassi täynnä asiaa -vapaa-ajankartoitus – työväline opetus ja kasvatusalan ammattilaisille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) ehkäisevän päihdetyön hankkeessa tuotettu Kassi täynnä asiaa -vapaa-ajankartoitus tarjoaa tukea kasvatusalan ammattilaisten työhön. Oppaan avulla lapset ja nuoret voivat aikuisen ohjaamana tarkkailla omaa vapaa-ajanviettoaan ja terveystottumuksiaan luovasti ja toiminnallisesti. Aikuiset ohjaavat ja innostavat nuoria kartoituksen tekemiseen koulussa tai yhdistyksen tai harrasteryhmän kokoontumisissa. Osallistujat tekevät viikon ajan merkintöjä mm. liikkumisestaan, nukkumisestaan, ruokailuistaan ja mediankäytöstään Mihin aika kuluu? -korttiin. Lisäksi he kokoavat vapaa-aikaansa kuvaavia tavaroita kassiin. Kartoitusviikon jälkeen tavaroista tehdään ryhmissä kollaasi. Kartoituksen tuloksia ja kollaaseja esitellään vanhemmille. Kassi täynnä asiaa -kartoitus tuottaa tietoa hyvinvoinnista suoraan lapsilta ja nuorilta vanhemmille ja opettajille.