Kouluterveyskysely 2017, tulokset

Kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Kysely on vapaaehtoinen ja nimetön. Kyselyn tuloksia pääsee tarkastelemaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla: https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia

Kyselyyn osallistuvat

 • perusopetuksen 4. ja  5. vuosiluokkien oppilaat ja heidän huoltajansa (ensimmäistä kertaa vuonna 2017)
 • perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat
 • lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
 • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Kyselyn perustulokset ovat maksuttomia kunnille ja koulutuksen järjestäjille.

Perustulokset sisältävät noin 250 indikaattoria, jotka on jaoteltu seitsemään aihealueeseen:

 • Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
 • Terveys ja toimintakyky
 • Elintavat
 • Koulunkäynti ja opiskelu
 • Perhe ja elinolot
 • Kasvuympäristön turvallisuus
 • Palvelut ja avunsaanti

Osasta tuloksia on seurantatietoa vuodesta 2006 alkaen, jolloin voit tarkastella trendituloksia. Tulokset ovat saatavilla alueittain: koko maa, avi-alue, maakunta ja kunta. Esimerkiksi oman maakunnan tilannetta voi verrata toisiin maakuntiin tai koko maan tilanteeseen.

Vuoden 2017 tuloksia voidaan tarkastella väestöryhmittäin kuten äidin koulutuksen ja perheen asumisjärjestelyjen mukaan. Tulokset julkaistaan syksyn 2017 aikana. Oppilaitoskohtaiset perustulokset julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Nämä tulokset ovat suojattu salasanalla.