Nuoret aikuiset ehkäisevässä päihdetyössä

Nuoret aikuiset ovat ryhmä, joka ehkäisevässä päihdetyössä on jäänyt hieman varjoon. 18-29-vuotiaat itse kokevat, että heidän kanssaan ei juurikaan puhuta päihteisiin liittyvistä kysymyksistä ja ammattilaiset ovat epävarmoja siinä, miten ja missä aihetta tulisi nuorten aikuisten kanssa lähestyä. Täysi-ikäisenä päihteiden kulutus lisääntyy ja päihteitä käyttävien määrä kasvaa, minkä takia on hyvin tärkeää, että aiheesta puhutaan myös tässä nuoruuden vaiheessa. Tähän tarjoaa tukea Preventiimin Nuoret aikuiset ehkäisevässä päihdetyössä -materiaalit.

Saatavilla on materiaalia nuorten parissa toimivien ammattilaisten työn tueksi:

Preventiimi teetti helmikuussa 2017 Taloustutkimuksella kyselyn, joka kartoitti Nuorten aikuisten ajatuksia ja asenteita päihteisiin ja ehkäisevään päihdetyöhön liittyen. Tutkimustuloksista käy esimerkiksi ilmi, että päihtymishakuinen päihteidenkäyttö on melko luonteva osa nuorten aikuisten vapaa-aikaa ja että vastaajat kokevat ympäristön ohjaavan nuoria aikuisia päihteiden pariin. Tutkimus tuo esiin myös sen, että nuoret aikuiset toivoisivat että heidän kanssaan päihteistä tulisi puhua nykyistä enemmän. Tutustu tutkimuksen tuloksiin tarkemmin täällä.

Kirjeeseen on koottu ajatuksia aiheesta ja hieman käytännön vinkkejä aiheen käsittelyn avuksi.  Olennaisena ajatuksena on, että aiheesta tulisi keskustella jokaisen nuoren aikuisen kanssa, ei vain niiden kanssa, joiden päihteiden käyttö herättää huolta. Aiheeseen on myös suhtauduttava neutraalisti ja keskusteluja on käytävä tuomitsematta, ilman ennakkoluuloja. Tärkeää on ottaa asia esille nuorille aikuisille sopivalla tavalla ja myös luottaa siihen, että ne omat kohtaamistaidot toimivat mainiosti myös tämän kohderyhmän kanssa. Kirjeen löydät täältä

Kysy nuorelta aikuiselta -materiaaliin on koottu teemoittain esimerkkikysymyksiä, joiden avulla voi lähteä keskustelemaan 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa päihteistä. Keskusteluja voi käydä hyvin monella eri tavalla ja eri kysymysten kautta, eli keskusteluissa voi hyödyntää paljon muitakin kuin vain näitä kysymyksiä. Tärkeää on käydä keskustelua tuomitsematta ja esittäen riittävän yksinkertaisia kysymyksiä, joihin nuoren on helppoa vastata. Kysymysmateriaalin voit ladata yllä olevasta linkistä.

Kysymykset ja kirjeen on koonnut Preventiimiverkoston Nuorten aikuisten oikeesti -kehittämistiimi, johon kuuluu nuoria aikuisia kohtaavia ammattilaisia eri organisaatioista. Materiaalien laatimisessa ovat olleet mukana:
Hanna Hänninen, Riihimäen kaupunki
Sanna Lakso, Oulun kaupunki
Anna Sillanpää, Lahden kaupunki
Elsi Vuohelainen, Preventiimi