Materiaali: Päihdeilmiö. Ryhmäyttävää päihdekasvatusta toisen asteen oppilaitoksiin.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kehittämä Päihdeilmiö-menetelmä on tarkoitettu päihdekasvatukseen toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena on syventää opiskelijoiden päihteiden käyttöön liittyvää terveysosaamista ja kannustaa heitä pohtimaan päihteiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Opas esittelee havainnollisesti valmiin oppituntimallin 75−90 minuutin mittaiselle tunnille.

Oppituntiin kuuluvan Prezi-esityksen voit katsoa täältä.

Päihdeilmiö. Ryhmäyttävää päihdekasvatusta toisen asteen oppilaitoksiin. 2016. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.