Julkaisu: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 – miten tästä eteenpäin?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpaperi sisältää laajan kokoelman tutkimus- ja asiantuntijatietoa mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen jatkamisen pohjaksi tulevaisuudessa. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 sisälsi 18 ehdotusta mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi neljällä painopistealueella: asiakkaan aseman vahvistaminen, ehkäisevän työn tehostaminen, palvelujärjestelmän kehittäminen sekä ohjauskeinojen tehostaminen. Kaste-ohjelmien aikana on kaikilla alueilla ollut toiminnassa kattavia mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishankkeita.

Partanen, Airi; Moring, Juha; Bergman, Viveca; Karjalainen, Jouko; Kesänen, Minna; Markkula, Jaana; Marttunen, Mauri; Mustalampi, Saini; Nordling, Esa; Partonen, Timo; Santalahti, Päivi; Solin, Pia & Tuulos, Tytti & Wuorio, Sanna (toim.) 2015. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Miten tästä eteenpäin? Työpaperi 20/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.