Nettisivu: NikEdu-sivusto – Tietoa ja tehtäviä tupakkatuotteista – kotiin, kouluun ja nuorisotyöhön

Syöpäjärjestöjen tuottama NikEdu-sivusto on suunnattu opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle, vanhemmille ja nuorisotyötä tekeville. Tarkoituksena on auttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä käsittelemään nikotiinituotteisiin liittyviä aiheita eri kehitysvaiheet ja ikäkaudet huomioiden.

Sivustolta löytyy runsaasti materiaalia, videoita, tietoa ja tehtäviä käytettäväksi eri oppilaitoksissa ja nuorisotyössä sekä vinkkejä vanhemmille.

https://nikedu.fi/