Nopeet, hitaat, dissot, deelit – nuorten ajatuksia päihteistä. Päihteet? –foorumien raportti

Pesäpuu ry:n tuottamaan raporttiin on koottu nuorten ajatuksia päihteistä. Lähinnä sijaishuollon piirissä olevia nuoria on kuultu ja heidän kanssaan yhdessä pohdittu päihdeaihetta monipuolisesti. Pesäpuu ry:n työntekijät jalkautuivat nuorisokoteihin, nuorisotilalle ja jälkihuollon nuorten pariin järjestäen kuusi minifoorumia Jyväskylässä. Lisäksi valtakunnallisessa nuorten Päihteet?-foorumissa Jyväskylässä oli mukana sijaishuollossa olevia nuoria eri puolilta Suomea keskustelemassa päihteistä ja elämästä niiden ympärillä.

Raporttiin on koottu nuorten kokemusten lisäksi oivia vinkkejä nuorten parissa toimiville ammattilaisille sekä päättäjille. Nuoret pitävät  tärkeänä esimerkiksi sitä, että aikuiset puuttuvat nuorten päihteidenkäyttöön heti ja tarjoavat apua aina, kun huomaavat jotain huolettavaa. Näin siinäkin tapauksessa, vaikka nuori ei olisi vielä valmis ottamaan apua vastaan.

Pesäpuu ry on valtakunnallinen lastensuojelualan järjestö. Se kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa vahvistaen lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistäen lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista.

Ersta, Marianne & Nokireki, Katriina (toim.) 2018. Nopeet, hitaat, dissot, deelit – nuorten ajatuksia päihteistä. Päihteet? -foorumien raportti. Pesäpuu ry.